Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Arbejdsdage 2023

En dejlig effektiv arbejdsdag.

Lørdag den 29 april havde vi vores årlige arbejdsdag. Startede kl.9:00 med fælles information og uddeling af arbejdes opgaver.

Nye bænke er opsat langs kysten, gamle renoveret, og en enkelt fik ny placering.
Bord-bænkesæt opsat ved badebroen

Nyt gelænder er monteret ved stien fra harevej til kystvejen


Læbælte klippet via dådyrvej/kystvejen


Madpakkehuset og bænke har fået olie.
Stranden er rengjort for affald.Torvet ved legepladsen er strammet op, nette i fodboldmålene er fastgjort.

Frivillige havde bagt kage – Tak til jer

Igen i år har vores planlæggere vist at med god planlægning, og med godt humør blandt fremmødte
så kan vi komme langt på få timer
Dagen sluttede ca. Kl. 12:30 med øl/vand, pølser og brød. efterfulgt af kage og kaffe

TAK for en dejlig formiddag – nyd foråret og sommeren 🙂

Bestyrelsen grundejerforening Hostrup 2