Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Forårs hilsen

Kære grundejere i Hostrup 2

Så burde foråret være på vej, selvom det godt nok er lidt koldt her ved Vestkysten, men det kommer vel på et tidspunkt.

Vinteren har været hård ved vores område, vi håber der på en eller anden måde kommer styr på det.

Og i går var der 4 friske herrer, Kenn, Jørn, Preben og Jesper, der lige fik broen rettet op igen, stor tak for det.

Denne mail er kun lige en reminder om, hvad der kommer til at ske i Grundejerforeningen den nærmeste tid.

Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget er den 27, marts

Vores arbejdsdag er den 20. april, som sædvanlig sender Kenn nærmere.

Generalforsamling bliver i år den 18. maj og som noget nyt, kommer det til at foregå på Rest. Gyldendal. Indkaldelse bliver sendt ud ca. 1 mdr. før.

PS Vi har lige fået en advarsel om, at flere medlemmer i Grundejerforening 1, har fået en ekstra opkrævning med posten, som de ikke ved hvem kommer fra. Så modtager du en lignende, så lad endelig være med at betale den.

Med venlig hilsen

Lillian Møller Jensen

Hostrup 2