Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Generalforsamling

Til alle Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strands medlemmer:

Der indkaldes hermed til Generalforsamling den 27. marts kl. 19:00 i Lihme Medborgerhus jfr. vedhæftede bilag (udsendt på mail)

  1. Indkaldelse til generalforsamling
  2. Bestyrelsens forslag til ændring af projekt
  3. Fuldmagt til at stemme
  4. Oversigtskort med 9 bølgebrydere

På bestyrelsens vegne

Søren Daniel Kristensen

Formand