Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ordinær generalforsamling 27 maj

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND
Formand: Søren Daniel Kristensen
Egernvej 6, Hostrup, 7860 Spøttrup
Tlf.: 40199688
E-mail: sdk@lcdk.dk
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Fredag den 27. maj. 2022 kl. 19:00 i Lem Samlingshus

med følgende dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden årsberetning,
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
 4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år 2022/23
 5. Ordinært Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.
  Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Søren Poulsen
  (modtager genvalg) og suppleant Ingrid M. Schmidt (modtager genvalg)
  Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar for Skive Kommune er den nye formand for
  Teknik og Miljø Goska Rasmussen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
  Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen indgives til formanden
  inden den 13. maj 2022.
  Årsberetning og årsregnskab for 2021 vil blive lagt ind på Grundejerforeningen nr. 1 –
  Hostrup Teglgaards hjemmeside efter generalforsamlingen:
  www.hostrupteglgaard.dk
  For ejendomme med flere ejere er der kun udsendt 1 indkaldelse og indkaldelsen
  bedes derfor meddelt de øvrige ejere.
  Med venlig hilsen
  Søren Daniel Kristensen
  Formand
  Såfremt at sommerhuset har skiftet ejer i mellemliggende tid anmodes den tidligere ejer om at videresende denne indkaldelse til den nye ejer: