Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Velkommen

Til vores hjemmeside

Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard område 2 dækker følgende veje ved Hostrup strand:

Harevej, Klitrosevej, Revlingebakken (nr. 1,3,5), Grævlingevej, Rævevej, Hermelinvej, Egernvej, Ildervej, Dådyrvej, Hjortestien, Sikavej, Rådyrslugten.

Formål med foreningen er blandt andet:

– At varetage sommerhusejernes interesser i forhandlinger med de offentlige myndigheder.

– At sørge for at opgaver der kan sikre og udbygge det rekreative område, og som der er flertal for i foreningen, bliver udført.

– At de private fællesveje renoveres primært om foråret.

Derudover arrangeres der forskellige ting hen over året, i form af sommerfest, legeplads-dag, badebro-opsætning/nedtagning osv.

Har du noget du gerne vil have taget op i bestyrelsen, så kontakt formanden, som vil sørge for det kommer med som et punkt.

Stor tak til alle der bidrager til, at vores sommerhusområde er i god stand, uden Jer, kunne det ikke lade sig gøre.

Hostrup strand