Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen for grundejerforeningen ser således ud:

Stilling Navn Adresse Mobil Mailadresse
Formand Lillian Møller Jensen Hjortestien 8 40417244 lmj@fof-esbjerg.dk
Kasserer Jørgen Fogh Jensen Hjortestien 9 42206026 foghalbertsen@gmail.com
Sekretær Erna Storgaard Hjortestien 4 22259030 ernastorgaard@gmail.com

erna@storgaardinnovation.dk

Medlem
”park og vej”
Jørn Knudsen Grævlingevej10,
Harevej39
22171587 jbk@altiboxmail.dk
Medlem
”park og vej”
Preben Hald Revlingebakken 5 40828233 iphald@outlook.dk
Suppleant Michela Thomsen Harevej 11 23203357  underbakken@fibermail.dk
Suppleant Søren Mosegaard Hermelinvej 1 30298529 soren.mosegaard@gmail.com
Ass. Kasserer Knud Erik Hedegård Hermelinvej 3 20463910 knud.erik.hedegaard@live.dk
Revisor Charlotte Herskind Jensen Hjortestien 5 herskindjensen@mail.tele.dk