Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Kontingent 2023

Betaling af kontingent er en forudsætning for at legeplads, veje og området i det hele taget kan holdes i pæn stand.

Tidligere modtog sommerhusejerne indbetalingskort med posten.

Dette er nu ændret til betaling via bankoverførsel, eller via MobilePay

Vigtigt er følgende:

Kontingent 500,- kr. pr. husstand, indbetales til Sparekassen Vendsyssel 9070 260000 1178

Der kan desuden betales med Mobile Pay til nummer 887244

Betalingen skal være tydeligt mærket med sommerhusadressen, så kassereren kan registrere jeres indbetaling korrekt.

De medlemmer, der har 2 sommerhuse, må meget gerne indbetale kontingent på hver adresse for sig (altså ikke samlet).

Et godt fif er også at lægge betalingen ind som en fast betaling til midt i juni måned, så glemmer du det ikke 🙂