Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Renovation, veje, strand

Vedligeholdelse af området

Områder ved fællesveje og friarealer der ejes af grundejerforeningen skal vedligeholdes.

Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag for medlemmerne.

Dato annonceres her på siden, samt på facebooksiden

Renovation i område 2

Sorteringsguide til sommerhus med eget affaldsbeh.

Dagrenovation i vores område  – klik på tekst, og se hvad Nomi4S skriver om det – her kan du også gå ind på “min side” (øverst i venstre side), taste din adresse, og se, hvornår næste tømning er for din adresse.

Information om dagrenovation, storskrald og genbrugspladser kontakt:

Skive Renovation 4-s
Kåstrupvej 20-22,
7860 Spøttrup
T: 97 58 12 88 eller
borgerservice@nomi4s.dk
www.4-s.dk

Husk ikke at stille noget ved siden af containerne.

Storskrald SKAL afleveres på genbrugspladserne i området (Vinderup eller Skive er gode bud) – se mere om dette på ovenstående links.

     

Vejene i område 2

Alle fællesveje vedligeholdes for en del af det årlige medlemskontigent (husk at betale kontingent)

For spørgsmål om vejene i område 2 kontakt: Jørn Knudsen fra bestyrelsen

Husk din beplantning op til fællesveje skal plejes, Grundejerforpligtigelser (skive.dk)

Stranden ved område 2

Kystsikring, pleje og vedligeholdelse af skrænten og stranden varetages af kystsikringslaget.