Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2

Renovation, veje, strand

Vedligeholdelse af området

Områder ved fællesveje og friarealer der ejes af grundejerforeningen skal vedligeholdes.

Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag for medlemmerne.

Dato annonceres her på siden, samt på facebooksiden

Renovation i område 2

Dagrenovation i vores område  – klik på tekst, og se hvad Nomi4S skriver om det – her kan du også gå ind på “min side” (øverst i venstre side), taste din adresse, og se, hvornår næste tømning er for din adresse.

Information om dagrenovation, storskrald og genbrugspladser kontakt:

Skive Renovation 4-s
Kåstrupvej 20-22,
7860 Spøttrup
T: 97 58 12 88 eller
borgerservice@nomi4s.dk
www.4-s.dk

Containere til glas, papir og husholdningsaffald er placeret ved legepladsen på Kystvejen (rastepladsen ved det røde badehus)

Husk ikke at stille noget ved siden af containerne.

Storskrald SKAL afleveres på genbrugspladserne i området (Vinderup eller Skive er gode bud) – se mere om dette på ovenstående links.

Vejene i område 2

Alle fællesveje vedligeholdes for en del af det årlige medlemskontigent (husk at betale kontingent)

For spørgsmål om vejene i område 2 kontakt: Jørn Knudsen fra bestyrelsen

Husk din beplantning op til fællesveje skal plejes, se: www.skive.dk

Stranden ved område 2

Kystsikring, pleje og vedligeholdelse af skrænten og stranden varetages af kystsikringslaget.